Strona główna

SAKRAMENTY ŚWIĘTE


INFORMACJA W SPRAWIE CHRZTÓW
Uroczyste chrzty dzieci będziemy sprawować w I i III niedzielę podczas Mszy o 11.30.

PIERWSZĄ KOMUNIĘ ŚW. dzieci mogą przyjąć w naszym kościele.

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA odbywa się w nowej Parafii.

SAKRAMENT CHORYCH może być udzielony po wcześniejszym uzgodnieniu z księdzem. Jest także możliwość odwiedzania chorych z okazji Pierwszych Piątków miesiąca oraz Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Z okazji PIERWSZYCH PIĄTKÓW - ksiądz odwiedza chorych - w pierwszy piątek od godz. 9.00.

POGRZEB (nie jest sakramentem) zawsze należy zgłosić w Parafii, najlepiej przed ustaleniem terminu na cmentarzu. Pogrzeb może się zaczynać Mszą w naszym kościele. Po Mszy pochówek na wybranym cmentarzu. (tel. 602633292).


DOKUMENTY ZWIĄZANE Z CHRZTEM ŚW.,
ŚLUBEM I POGRZEBEM

CHRZEST ŚWIĘTY

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić:

 1. Akt urodzenia dziecka z USC.
 2. Metryka ślubu kościelnego rodziców.
 3. Dokładne dane rodziców dziecka tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko ojca i matki (nazwisko panieńskie matki), datę i miejsce urodzenia.
 4. Imię i nazwisko rodziców chrzestnych oraz dokładny adres zamieszkania. Rodzice chrzestni mieszkający poza nasza parafią dostarczają z parafii swego zamieszkania zaświadczenie stwierdzające, że mogą pełnić tę funkcję. Muszą to być osoby wierzące i praktykujące w Kościele Rzymskokatolickim (np. nie mogą być chrzestnymi ci, którzy zawarli tylko małżeństwo cywilne, lub mieszkają na sposób małżeński nawet bez związku cywilnego, są innego wyznania, nie przystępują do sakaramentów, nie uczęszczają regularnie na Msze coniedzielne), powinni mieć ukończone 16 lat i być bierzmowanymi.

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestniczenia w katechezie przedchrzcielnej - termin uzgadniamy indywidualnie.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

Na pierwsze spotkanie należy przynieść:

 1. Dowód osobisty.
 2. Metrykę chrztu nie starszą niż 6 miesięcy (tzw. "do ślubu").
 3. Metrykę bierzmowania, (jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu).
 4. Świadectwo ukończenia nauki religii.
 5. W przypadku osób owdowiałych - wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb.

W późniejszym terminie:

 1. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego, (jeśli już został ukończony, można przynieść świadectwo na pierwsze spotkanie).
 2. Dokumenty z USC (3 egz.), do zawarcia małżeństwa konkordatowego (są ważne tylko 3 miesiące).

POGRZEB (nie jest sakramentem)

W przypadku pogrzebu należy:

 1. Dostarczyć akt zgonu z USC.
 2. Podać termin i miejsce pogrzebu.

 

© copyright by Parafia Redemptor Hominis