Strona główna

Alleluja, Zmartwychwstał Pan
Weselmy się i radujmyRóże RóżańcoweModlitewnik Żywego Różańca

spis treści


Intencje papieskie na luty'2021
Intencja powszechna - Przemoc w stosunku do kobiet: Módlmy się w intencji kobiet - ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.
Papieskie intencje modlitewne na rok 2021
Uwaga: Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 r. coroczna lista intencji zawiera jedną intencję (ogólną lub ewangelizacyjną) w każdym miesiącu. Druga intencja ogłaszana będzie na bieżąco, w związku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.

Zmiana tajemnic


Róża I


TnR - Tajemnica n-ta Radosna
TnŚ - Tajemnica n-ta Światła
TnB - Tajemnica n-ta Bolesna
TnC - Tajemnica n-ta Chwalebna

Lp Imię, N. 04.2021 05.2021 06.2021 07.2021 08.2021 09.2021
1 Beata G. T3R T4R T5R T1Ś T2Ś T3Ś
2 Janina S. T4R T5R T1Ś T2Ś T3Ś T4Ś
3 Katarzyna W. T5R T1Ś T2Ś T3Ś T4Ś T5Ś
4 Anna K. T1Ś T2Ś T3Ś T4Ś T5Ś T1B
5 Janina K. T2Ś T3Ś T4Ś T5Ś T1B T2B
6 Jacek K. T3Ś T4Ś T5Ś T1B T2B T3B
7 Ligia D. T4Ś T5Ś T1B T2B T3B T4B
8 Antoni Ś. T5Ś T1B T2B T3B T4B T5B
9 Anna G. T1B T2B T3B T4B T5B T1C
10 Beata M. T2B T3B T4B T5B T1C T2C
11 Barbara Ś. T3B T4B T5B T1C T2C T3C
12 Cecylia B. T4B T5B T1C T2C T3C T4C
13 Janusz D. T5B T1C T2C T3C T4C T5C
14 T1C T2C T3C T4C T5C T1R
15 Ewa B. T2C T3C T4C T5C T1R T2R
16 Elżbieta K. T3C T4C T5C T1R T2R T3R
17 Halina L. T4C T5C T1R T2R T3R T4R
18 Jerzy K. T5C T1R T2R T3R T4R T5R
19 Maria B. T1R T2R T3R T4R T5R T1Ś
20 Magdalena K. T2R T3R T4R T5R T1Ś T2ŚRóża II


TnR - Tajemnica n-ta Radosna
TnŚ - Tajemnica n-ta Światła
TnB - Tajemnica n-ta Bolesna
TnC - Tajemnica n-ta Chwalebna

Lp Imię, N. 04.2021 05.2021 06.2021 07.2021 08.2021 09.2021
1 Marta K. T1R T2R T3R T4R T5R T1Ś
2 Wojciech K. T2R T3R T4R T5R T1Ś T2Ś
3 Aniela K. T3R T4R T5R T1Ś T2Ś T3Ś
4 T4R T5R T1Ś T2Ś T3Ś T4Ś
5 T5R T1Ś T2Ś T3Ś T4Ś T5Ś
6 T1Ś T2Ś T3Ś T4Ś T5Ś T1B
7 T2Ś T3Ś T4Ś T5Ś T1B T2B
8 T3Ś T4Ś T5Ś T1B T2B T3B
9 T4Ś T5Ś T1B T2B T3B T4B
10 T5Ś T1B T2B T3B T4B T5B
11 T1B T2B T3B T4B T5B T1C
12 T2B T3B T4B T5B T1C T2C
13 T3B T4B T5B T1C T2C T3C
14 T4B T5B T1C T2C T3C T4C
15 T5B T1C T2C T3C T4C T5C
16 T1C T2C T3C T4C T5C T1R
17 T2C T3C T4C T5C T1R T2R
18 T3C T4C T5C T1R T2R T3R
19 T4C T5C T1R T2R T3R T4R
20 T5C T1R T2R T3R T4R T5R


© copyright by Parafia Redemptor Hominis