Strona główna

Alleluja, Zmartwychwstał Pan
Weselmy się i radujmy

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
CHRYSTUSA ODKUPICIELA CZŁOWIEKA


POWSTANIE PARAFII

Z dniem 1 stycznia 2004 r. Metropolita Krakowski, Ks. Kardynał Franciszek Macharski utworzył nową Parafię pod wezwaniem CHRYSTUSA ODKUPICIELA CZŁOWIEKA - REDEMPTOR HOMINIS.

Drodzy Parafianie i Goście - oto krótka historia naszej parafii. Powstała ona formalnie 1 stycznia 2004 r., ale już w latach 2001-2002 Ks. Inf. Bronisław Fidelus, w imieniu parafii Mariackiej, za zgodą Kard. Franciszka Macharskiego zakupił działki, na których jest wybudowany nasz kościół i szkoła. Od tego momentu rozpoczęły się starania o pozwolenie na budowę, które otrzymaliśmy po 4 latach w 2006 r. Wtedy, w czerwcu, po poświęceniu przez Ks. Kard. Stanisława Dziwisza placu budowy rozpoczęła się budowa naszego kościoła, fundowana w dużej części przez parafię Mariacką. W niedzielę 2 września 2007 r. ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz odprawił pierwszą Msze świętą w naszym kościele i wmurował kamień węgielny. Odtąd codziennie sprawujemy tutaj Eucharystię i odprawiamy nabożeństwa, a w tabernakulum mieszka Pan Jezus. Przez rok od poświęcenia placu do wmurowania kamienia, w każdą niedzielę i święto odprawialiśmy Msze w tymczasowej wiacie przy ulicy Stelmachów. Od 2007 r. sukcesywnie wyposażamy naszą świątynię dzięki ofiarności konkretnych osób, rodzin oraz wszystkich parafian. W 2008 i 2009 r. wykonaliśmy wszystkie prace w prezbiterium, a w 2010 r. wyposażyliśmy kaplicę ku czci Matki Bożej i Jana Pawła II. Później zakupiliśmy dębowe ławki i konfesjonały oraz zbudowaliśmy chrzcielnicę. W latach 2014 i 2018 - 2022 wykonaliśmy prace w nawie głównej i nawach bocznych. Pomalowaliśmy sufit i podwiesiliśmy belki sufitowe imitujące stułę nad kościołem oraz obłożyliśmy kamieniem filary, a klinkierem nawy boczne. Zawiesiliśmy obrazy Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w nawie wschodniej powstał zakątek św. Rodziny z Nazaretu. Artysta malarz, dzięki fundatorom namalował stacje Drogi Krzyżowej. W 2011 roku rozpoczęliśmy budowę plebanii, która zapoczątkowała również w 2014 r. budowę szkoły wraz z salą gimnastyczną i boiskami, zakończoną w I etapie w 2017 r., a rozbudowaną w latach 2020-2021. Budowę szkoły prowadził Caritas i jest jej organem prowadzącym. W 2015 r. uruchomiliśmy plebanię.
W tym czasie powstawała też żywa wspólnota przy świątyni - wiele grup duszpasterskich, osoby codziennie uczestniczące w Eucharystii oraz różne inicjatywy i wydarzenia (Rada parafialna, katecheza dorosłych, Róże Różańcowe, katecheza chrzcielna, Kręgi Rodzin, służba liturgiczna, schola, chór parafialny, Muzyczna Droga Krzyżowa, piknik rodzinny, koncerty z uwielbieniem, mikołajki, włączenie się w Światowe Dni Młodzieży - to przykłady budowania wspólnoty).
Od 2003 r. za powstawanie parafii jest odpowiedzialny Ks. proboszcz Kazimierz Kijas. Na początku pomagał mu w każdą niedzielę i święto Ks. dr Andrzej Scąber. Od 2010 r. w niektóre niedziele i święta pomaga ks. dr Bogusław Mielec. W 2015 r. został do naszej parafii skierowany pierwszy wikariusz - ksiądz dr Piotr Gąsior, który pracował jeden rok. W latach 2017 - 2022 posługę w naszej parafii pełnił wikariusz Ks. Rafał Kasperek. Od 2022 r. wikariuszem jest Ks. Grzegorz Zastawny.

Pragniemy, aby nowy kościół i cały Zespół Sakralny, który powstanie przy wydatnej pomocy Parafii Mariackiej w Krakowie, były darem z okazji jubileuszu 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II.


TEREN PARAFII

Terytorium nowej Parafii wyznaczone zostało następującymi granicami (patrz mapka):

Obecnie na terenie Parafii CHRYSTUSA ODKUPICIELA CZŁOWIEKA - REDEMPTOR HOMINIS znajdują się następujące ulice:
Bliska, Bukietowa, Chabrowa, Chmurna (od Jasnogórskiej do Łokietka), Chełmońskiego (od Jasnogórskiej do wiaduktu Weissa), Conrada (parzyste, Gawliny, Gdyńska, Jasnogórska ( parzyste do linii biegnącej poziomo koło stadionu LKS Tonianka), Jordanowska, Kaczmarczyka, Kasznicy, Kiwerskiego, Kalenkiewicza, Kukiela, Łokietka (od Opolskiej do Poziomkowej), Na Chałupkach, Nawigacyjana, Opolska (parzyste od wiaduktu Weissa do ul. Łokietka), Orlich Gniazd, Owsiana, , Pachońskiego do 3, Pełczyńskiego, Pękowicka (od Łokietka do Wiarusa), Piaskowa, Północna, Skrajna, Sosnowiecka (od Jasnogórskiej do Chełmońskiego), Stawowa (od Jasnogórskiej do Chełmońskiego), Stelmachów (od Jasnogórskiej do Opolskiej), Tomkowicza, Tumanowicza, Wewnętrzna, Wiarusa (od Pękowickiej do Łokietka), Wilczyńskiego, Zaorana.

Mapka

mapka terenu parafii

© copyright by Parafia Redemptor Hominis