Strona główna

Róża Różańcowa


Intencje papieskie na wrzesień'2019
Za ewangelizację: Aby każdy kraj podj±ł konieczne działania, by zadbać o przyszło¶ć dzieci, szczególnie tych, które cierpi±.
Papieskie intencje modlitewne na rok 2019
Uwaga: Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 r. coroczna lista intencji zawiera jedn± intencję (ogóln± lub ewangelizacyjn±) w każdym miesi±cu. Druga intencja ogłaszana będzie na bież±co, w zwi±zku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.

Zmiana tajemnic

  • O ile nie jest ogłoszone inaczej zmiana tajemnic Różańca jest w pierwsz± ¶rodę miesi±ca po Mszy ¦w.

TnR - Tajemnica n-ta Radosna
Tn¦ - Tajemnica n-ta ¦wiatła
TnB - Tajemnica n-ta Bolesna
TnC - Tajemnica n-ta Chwalebna

Lp Imię, N. 06.2019 07.2019 08.2019 09.2019 10.2019 11.2019
1 Beata G. T1R T2R T3R T4R T5R T1¦
2 Janina S. T2R T3R T4R T5R T1¦ T2¦
3 Katarzyna W. T3R T4R T5R T1¦ T2¦ T3¦
4 Anna K. T4R T5R T1¦ T2¦ T3¦ T4¦
5 Janina K. T5R T1¦ T2¦ T3¦ T4¦ T5¦
6 Jacek K. T1¦ T2¦ T3¦ T4¦ T5¦ T1B
7 Ligia D. T2¦ T3¦ T4¦ T5¦ T1B T2B
8 Antoni ¦. T3¦ T4¦ T5¦ T1B T2B T3B
9 Anna G. T4¦ T5¦ T1B T2B T3B T4B
10 Beata M. T5¦ T1B T2B T3B T4B T5B
11 Barbara ¦. T1B T2B T3B T4B T5B T1C
12 Cecylia B. T2B T3B T4B T5B T1C T2C
13 Janusz D. T3B T4B T5B T1C T2C T3C
14 Zofia D. T4B T5B T1C T2C T3C T4C
15 Ewa B. T5B T1C T2C T3C T4C T5C
16 Elżbieta K. T1C T2C T3C T4C T5C T1R
17 Halina L. T2C T3C T4C T5C T1R T2R
18 Jerzy K. T3C T4C T5C T1R T2R T3R
19 Maria B. T4C T5C T1R T2R T3R T4R
20 Magdalena K. T5C T1R T2R T3R T4R T5R

© copyright by Parafia Redemptor Hominis