Strona główna

Róża Różańcowa


Intencje papieskie na sierpień'2018
Intencja ogólna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzko¶ci.
Papieskie intencje modlitewne na rok 2018
Uwaga: Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 r. coroczna lista intencji zawiera jedn± intencję (ogóln± lub ewangelizacyjn±) w każdym miesi±cu. Druga intencja ogłaszana będzie na bież±co, w zwi±zku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.

Zmiana tajemnic

  • O ile nie jest ogłoszone inaczej zmiana tajemnic Różańca jest w pierwsz± ¶rodę miesi±ca po Mszy ¦w.

TnR - Tajemnica n-ta Radosna
Tn¦ - Tajemnica n-ta ¦wiatła
TnB - Tajemnica n-ta Bolesna
TnC - Tajemnica n-ta Chwalebna

Lp Imię, N. 08.2018 09.2018 10.2018 11.2018 12.2018 01.2019
1 Beata G. T1B T2B T3B T4B T5B T1C
2 Janina S. T2B T3B T4B T5B T1C T2C
3 Katarzyna W. T3B T4B T5B T1C T2C T3C
4 Anna K. T4B T5B T1C T2C T3C T4C
5 Janina K. T5B T1C T2C T3C T4C T5C
6 Jacek K. T1C T2C T3C T4C T5C T1R
7 Ligia D. T2C T3C T4C T5C T1R T2R
8 Antoni ¦. T3C T4C T5C T1R T2R T3R
9 Anna G. T4C T5C T1R T2R T3R T4R
10 Beata M. T5C T1R T2R T3R T4R T5R
11 Barbara ¦. T1R T2R T3R T4R T5R T1¦
12 Cecylia B. T2R T3R T4R T5R T1¦ T2¦
13 Janusz D. T3R T4R T5R T1¦ T2¦ T3¦
14 Zofia D. T4R T5R T1¦ T2¦ T3¦ T4¦
15 Ewa B. T5R T1¦ T2¦ T3¦ T4¦ T5¦
16 Elżbieta K. T1¦ T2¦ T3¦ T4¦ T5¦ T1B
17 Halina L. T2¦ T3¦ T4¦ T5¦ T1B T2B
18 Jerzy K. T3¦ T4¦ T5¦ T1B T2B T3B
19 Maria B. T4¦ T5¦ T1B T2B T3B T4B
20 Magdalena K. T5¦ T1B T2B T3B T4B T5B

© copyright by Parafia Redemptor Hominis