Strona główna

Róża Różańcowa


Intencje papieskie na grudzień'2017
Ogólna: Za osoby starsze, aby poprzez swoj± m±dro¶ć i do¶wiadczenie, dzięki wsparciu swoich rodzin i wspólnot chrze¶cijańskich, współpracowały w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.
Papieskie intencje modlitewne na rok 2017
Uwaga: Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 r. coroczna lista intencji zawiera jedn± intencję (ogóln± lub ewangelizacyjn±) w każdym miesi±cu. Druga intencja ogłaszana będzie na bież±co, w zwi±zku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.

Zmiana tajemnic

  • O ile nie jest ogłoszone inaczej zmiana tajemnic Różańca jest w pierwsz± ¶rodę miesi±ca po Mszy ¦w.

TnR - Tajemnica n-ta Radosna
Tn¦ - Tajemnica n-ta ¦wiatła
TnB - Tajemnica n-ta Bolesna
TnC - Tajemnica n-ta Chwalebna

Lp Imię, N. 07.2017 08.2017 09.2017 10.2017 11.2017 12.2017
1 Beata G. T3C T4C T5C T1R T2R T3R
2 Janina S. T4C T5C T1R T2R T3R T4R
3 Katarzyna W. T5C T1R T2R T3R T4R T5R
4 Anna K. T1R T2R T3R T4R T5R T1¦
5 Janina K. T2R T3R T4R T5R T1¦ T2¦
6 Jacek K. T3R T4R T5R T1¦ T2¦ T3¦
7 Ligia D. T4R T5R T1¦ T2¦ T3¦ T4¦
8 Antoni ¦. T5R T1¦ T2¦ T3¦ T4¦ T5¦
9 Anna G. T1¦ T2¦ T3¦ T4¦ T5¦ T1B
10 Beata M. T2¦ T3¦ T4¦ T5¦ T1B T2B
11 Barbara ¦. T3¦ T4¦ T5¦ T1B T2B T3B
12 Cecylia B. T4¦ T5¦ T1B T2B T3B T4B
13 Janusz D. T5¦ T1B T2B T3B T4B T5B
14 Zofia D. T1B T2B T3B T4B T5B T1C
15 Ewa B. T2B T3B T4B T5B T1C T2C
16 Elżbieta K. T3B T4B T5B T1C T2C T3C
17 Halina L. T4B T5B T1C T2C T3C T4C
18 Jerzy K. T5B T1C T2C T3C T4C T5C
19 Maria B. T1C T2C T3C T4C T5C T1R
20 Magdalena K. T2C T3C T4C T5C T1R T2R

© copyright by Parafia Redemptor Hominis