Strona główna

Róża Różańcowa


Intencje papieskie na grudzień'2018
Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleĽć język wła¶ciwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami..
Papieskie intencje modlitewne na rok 2018
Uwaga: Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 r. coroczna lista intencji zawiera jedn± intencję (ogóln± lub ewangelizacyjn±) w każdym miesi±cu. Druga intencja ogłaszana będzie na bież±co, w zwi±zku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.

Zmiana tajemnic

  • O ile nie jest ogłoszone inaczej zmiana tajemnic Różańca jest w pierwsz± ¶rodę miesi±ca po Mszy ¦w.

TnR - Tajemnica n-ta Radosna
Tn¦ - Tajemnica n-ta ¦wiatła
TnB - Tajemnica n-ta Bolesna
TnC - Tajemnica n-ta Chwalebna

Lp Imię, N. 12.2018 01.2019 02.2019 03.2019 04.2019 05.2019
1 Beata G. T5B T1C T2C T3C T4C T5C
2 Janina S. T1C T2C T3C T4C T5C T1R
3 Katarzyna W. T2C T3C T4C T5C T1R T2R
4 Anna K. T3C T4C T5C T1R T2R T3R
5 Janina K. T4C T5C T1R T2R T3R T4R
6 Jacek K. T5C T1R T2R T3R T4R T5R
7 Ligia D. T1R T2R T3R T4R T5R T1¦
8 Antoni ¦. T2R T3R T4R T5R T1¦ T2¦
9 Anna G. T3R T4R T5R T1¦ T2¦ T3¦
10 Beata M. T4R T5R T1¦ T2¦ T3¦ T4¦
11 Barbara ¦. T5R T1¦ T2¦ T3¦ T4¦ T5¦
12 Cecylia B. T1¦ T2¦ T3¦ T4¦ T5¦ T1B
13 Janusz D. T2¦ T3¦ T4¦ T5¦ T1B T2B
14 Zofia D. T3¦ T4¦ T5¦ T1B T2B T3B
15 Ewa B. T4¦ T5¦ T1B T2B T3B T4B
16 Elżbieta K. T5¦ T1B T2B T3B T4B T5B
17 Halina L. T1B T2B T3B T4B T5B T1C
18 Jerzy K. T2B T3B T4B T5B T1C T2C
19 Maria B. T3B T4B T5B T1C T2C T3C
20 Magdalena K. T4B T5B T1C T2C T3C T4C

© copyright by Parafia Redemptor Hominis