Strona główna

Róża Różańcowa


Intencje papieskie na sierpień'2020
Powszechna: Za wszystkie osoby, które pracuj± lub żyj± dzięki morzu, w tym marynarzy, rybaków i ich rodziny.
Papieskie intencje modlitewne na rok 2020
Uwaga: Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 r. coroczna lista intencji zawiera jedn± intencję (ogóln± lub ewangelizacyjn±) w każdym miesi±cu. Druga intencja ogłaszana będzie na bież±co, w zwi±zku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.

Zmiana tajemnic


Róża I


TnR - Tajemnica n-ta Radosna
Tn¦ - Tajemnica n-ta ¦wiatła
TnB - Tajemnica n-ta Bolesna
TnC - Tajemnica n-ta Chwalebna

Lp Imię, N. 08.2020 09.2020 10.2020 11.2020 12.2020 01.2021
1 Beata G. T5B T1C T2C T3C T4C T5C
2 Janina S. T1C T2C T3C T4C T5C T1R
3 Katarzyna W. T2C T3C T4C T5C T1R T2R
4 Anna K. T3C T4C T5C T1R T2R T3R
5 Janina K. T4C T5C T1R T2R T3R T4R
6 Jacek K. T5C T1R T2R T3R T4R T5R
7 Ligia D. T1R T2R T3R T4R T5R T1¦
8 Antoni ¦. T2R T3R T4R T5R T1¦ T2¦
9 Anna G. T3R T4R T5R T1¦ T2¦ T3¦
10 Beata M. T4R T5R T1¦ T2¦ T3¦ T4¦
11 Barbara ¦. T5R T1¦ T2¦ T3¦ T4¦ T5¦
12 Cecylia B. T1¦ T2¦ T3¦ T4¦ T5¦ T1B
13 Janusz D. T2¦ T3¦ T4¦ T5¦ T1B T2B
14 Zofia D. T3¦ T4¦ T5¦ T1B T2B T3B
15 Ewa B. T4¦ T5¦ T1B T2B T3B T4B
16 Elżbieta K. T5¦ T1B T2B T3B T4B T5B
17 Halina L. T1B T2B T3B T4B T5B T1C
18 Jerzy K. T2B T3B T4B T5B T1C T2C
19 Maria B. T3B T4B T5B T1C T2C T3C
20 Magdalena K. T4B T5B T1C T2C T3C T4CRóża II


TnR - Tajemnica n-ta Radosna
Tn¦ - Tajemnica n-ta ¦wiatła
TnB - Tajemnica n-ta Bolesna
TnC - Tajemnica n-ta Chwalebna

Lp Imię, N. 08.2020 09.2020 10.2020 11.2020 12.2020 01.2021
1 Wojciech K. T4B T5B T1C T2C T3C T4C
2 Aniela K. T5B T1C T2C T3C T4C T5C
3 T1C T2C T3C T4C T5C T1R
4 T2C T3C T4C T5C T1R T2R
5 T3C T4C T5C T1R T2R T3R
6 T4C T5C T1R T2R T3R T4R
7 T5C T1R T2R T3R T4R T5R
8 T1R T2R T3R T4R T5R T1¦
9 T2R T3R T4R T5R T1¦ T2¦
10 T3R T4R T5R T1¦ T2¦ T3¦
11 T4R T5R T1¦ T2¦ T3¦ T4¦
12 T5R T1¦ T2¦ T3¦ T4¦ T5¦
13 T1¦ T2¦ T3¦ T4¦ T5¦ T1B
14 T2¦ T3¦ T4¦ T5¦ T1B T2B
15 T3¦ T4¦ T5¦ T1B T2B T3B
16 T4¦ T5¦ T1B T2B T3B T4B
17 T5¦ T1B T2B T3B T4B T5B
18 T1B T2B T3B T4B T5B T1C
19 T2B T3B T4B T5B T1C T2C
20 Marta K. T3B T4B T5B T1C T2C T3C


© copyright by Parafia Redemptor Hominis