Strona główna

Róża Różańcowa


Intencje papieskie na grudzień'2019
Za ewangelizację: Aby każdy kraj podj±ł konieczne działania, by zadbać o przyszło¶ć dzieci, szczególnie tych, które cierpi±.
Papieskie intencje modlitewne na rok 2019
Papieskie intencje modlitewne na rok 2020
Uwaga: Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 r. coroczna lista intencji zawiera jedn± intencję (ogóln± lub ewangelizacyjn±) w każdym miesi±cu. Druga intencja ogłaszana będzie na bież±co, w zwi±zku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.

Zmiana tajemnic

TnR - Tajemnica n-ta Radosna
Tn¦ - Tajemnica n-ta ¦wiatła
TnB - Tajemnica n-ta Bolesna
TnC - Tajemnica n-ta Chwalebna

Lp Imię, N. 01.2020 02.2020 03.2020 04.2020 05.2020 06.2020
1 Beata G. T3¦ T4¦ T5¦ T1B T2B T3B
2 Janina S. T4¦ T5¦ T1B T2B T3B T4B
3 Katarzyna W. T5¦ T1B T2B T3B T4B T5B
4 Anna K. T1B T2B T3B T4B T5B T1C
5 Janina K. T2B T3B T4B T5B T1C T2C
6 Jacek K. T3B T4B T5B T1C T2C T3C
7 Ligia D. T4B T5B T1C T2C T3C T4C
8 Antoni ¦. T5B T1C T2C T3C T4C T5C
9 Anna G. T1C T2C T3C T4C T5C T1R
10 Beata M. T2C T3C T4C T5C T1R T2R
11 Barbara ¦. T3C T4C T5C T1R T2R T3R
12 Cecylia B. T4C T5C T1R T2R T3R T4R
13 Janusz D. T5C T1R T2R T3R T4R T5R
14 Zofia D. T1R T2R T3R T4R T5R T1¦
15 Ewa B. T2R T3R T4R T5R T1¦ T2¦
16 Elżbieta K. T3R T4R T5R T1¦ T2¦ T3¦
17 Halina L. T4R T5R T1¦ T2¦ T3¦ T4¦
18 Jerzy K. T5R T1¦ T2¦ T3¦ T4¦ T5¦
19 Maria B. T1¦ T2¦ T3¦ T4¦ T5¦ T1B
20 Magdalena K. T2¦ T3¦ T4¦ T5¦ T1B T2B

© copyright by Parafia Redemptor Hominis