Strona główna

Alleluja, Zmartwychwstał Pan
Weselmy się i radujmyRóże RóżańcoweModlitewnik Żywego Różańca

spis treści


Intencje papieskie na luty'2021
Intencja powszechna - Przemoc w stosunku do kobiet: Módlmy się w intencji kobiet - ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.
Papieskie intencje modlitewne na rok 2021
Uwaga: Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 r. coroczna lista intencji zawiera jedną intencję (ogólną lub ewangelizacyjną) w każdym miesiącu. Druga intencja ogłaszana będzie na bieżąco, w związku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.

Zmiana tajemnic


Róża I


TnR - Tajemnica n-ta Radosna
TnŚ - Tajemnica n-ta Światła
TnB - Tajemnica n-ta Bolesna
TnC - Tajemnica n-ta Chwalebna

Lp Imię, N. 01.2021 02.2021 03.2021 04.2021 05.2021 06.2021
1 Beata G. T5C T1R T2R T3R T4R T5R
2 Janina S. T1R T2R T3R T4R T5R T1Ś
3 Katarzyna W. T2R T3R T4R T5R T1Ś T2Ś
4 Anna K. T3R T4R T5R T1Ś T2Ś T3Ś
5 Janina K. T4R T5R T1Ś T2Ś T3Ś T4Ś
6 Jacek K. T5R T1Ś T2Ś T3Ś T4Ś T5Ś
7 Ligia D. T1Ś T2Ś T3Ś T4Ś T5Ś T1B
8 Antoni Ś. T2Ś T3Ś T4Ś T5Ś T1B T2B
9 Anna G. T3Ś T4Ś T5Ś T1B T2B T3B
10 Beata M. T4Ś T5Ś T1B T2B T3B T4B
11 Barbara Ś. T5Ś T1B T2B T3B T4B T5B
12 Cecylia B. T1B T2B T3B T4B T5B T1C
13 Janusz D. T2B T3B T4B T5B T1C T2C
14 Zofia D. T3B T4B T5B T1C T2C T3C
15 Ewa B. T4B T5B T1C T2C T3C T4C
16 Elżbieta K. T5B T1C T2C T3C T4C T5C
17 Halina L. T1C T2C T3C T4C T5C T1R
18 Jerzy K. T2C T3C T4C T5C T1R T2R
19 Maria B. T3C T4C T5C T1R T2R T3R
20 Magdalena K. T4C T5C T1R T2R T3R T4RRóża II


TnR - Tajemnica n-ta Radosna
TnŚ - Tajemnica n-ta Światła
TnB - Tajemnica n-ta Bolesna
TnC - Tajemnica n-ta Chwalebna

Lp Imię, N. 01.2021 02.2021 03.2021 04.2021 05.2021 06.2021
1 Marta K. T3C T4C T5C T1R T2R T3R
2 Wojciech K. T4C T5C T1R T2R T3R T4R
3 Aniela K. T5C T1R T2R T3R T4R T5R
4 T1R T2R T3R T4R T5R T1Ś
5 T2R T3R T4R T5R T1Ś T2Ś
6 T3R T4R T5R T1Ś T2Ś T3Ś
7 T4R T5R T1Ś T2Ś T3Ś T4Ś
8 T5R T1Ś T2Ś T3Ś T4Ś T5Ś
9 T1Ś T2Ś T3Ś T4Ś T5Ś T1B
10 T2Ś T3Ś T4Ś T5Ś T1B T2B
11 T3Ś T4Ś T5Ś T1B T2B T3B
12 T4Ś T5Ś T1B T2B T3B T4B
13 T5Ś T1B T2B T3B T4B T5B
14 T1B T2B T3B T4B T5B T1C
15 T2B T3B T4B T5B T1C T2C
16 T3B T4B T5B T1C T2C T3C
17 T4B T5B T1C T2C T3C T4C
18 T5B T1C T2C T3C T4C T5C
19 T1C T2C T3C T4C T5C T1R
20 T2C T3C T4C T5C T1R T2R


© copyright by Parafia Redemptor Hominis