Strona głównaRóże RóżańcoweModlitewnik Żywego Różańca

spis treści


Intencja papieska na styczeń '2022
O wychowanie do braterstwa: Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

Papieskie intencje modlitewne na rok 2022

Zmiana tajemnic


Róża I


TnR - Tajemnica n-ta Radosna
TnŚ - Tajemnica n-ta Światła
TnB - Tajemnica n-ta Bolesna
TnC - Tajemnica n-ta Chwalebna

Lp Imię, N. 01.2022 02.2022 03.2022 04.2022 05.2022 06.2022
1 Beata G. T2B T3B T4B T5B T1C T2C
2 Janina S. T3B T4B T5B T1C T2C T3C
3 Katarzyna W. T4B T5B T1C T2C T3C T4C
4 Anna K. T5B T1C T2C T3C T4C T5C
5 Janina K. T1C T2C T3C T4C T5C T1R
6 Jacek K. T2C T3C T4C T5C T1R T2R
7 Ligia D. T3C T4C T5C T1R T2R T3R
8 Antoni Ś. T4C T5C T1R T2R T3R T4R
9 Anna G. T5C T1R T2R T3R T4R T5R
10 Beata M. T1R T2R T3R T4R T5R T1Ś
11 Barbara Ś. T2R T3R T4R T5R T1Ś T2Ś
12 Cecylia B. T3R T4R T5R T1Ś T2Ś T3Ś
13 Janusz D. T4R T5R T1Ś T2Ś T3Ś T4Ś
14 Elżbieta M. T5R T1Ś T2Ś T3Ś T4Ś T5Ś
15 Ewa B. T1Ś T2Ś T3Ś T4Ś T5Ś T1B
16 Elżbieta K. T2Ś T3Ś T4Ś T5Ś T1B T2B
17 Halina L. T3Ś T4Ś T5Ś T1B T2B T3B
18 Jerzy K. T4Ś T5Ś T1B T2B T3B T4B
19 Maria B. T5Ś T1B T2B T3B T4B T5B
20 Magdalena K. T1B T2B T3B T4B T5B T1CRóża II


TnR - Tajemnica n-ta Radosna
TnŚ - Tajemnica n-ta Światła
TnB - Tajemnica n-ta Bolesna
TnC - Tajemnica n-ta Chwalebna

Lp Imię, N. 01.2022 02.2022 03.2022 04.2022 05.2022 06.2022
1 Marta K. T5Ś T1B T2B T3B T4B T5B
2 Wojciech K. T1B T2B T3B T4B T5B T1C
3 Aniela K. T2B T3B T4B T5B T1C T2C
4 Anna M.-P. T3B T4B T5B T1C T2C T3C
5 T4B T5B T1C T2C T3C T4C
6 T5B T1C T2C T3C T4C T5C
7 T1C T2C T3C T4C T5C T1R
8 T2C T3C T4C T5C T1R T2R
9 T3C T4C T5C T1R T2R T3R
10 T4C T5C T1R T2R T3R T4R
11 T5C T1R T2R T3R T4R T5R
12 T1R T2R T3R T4R T5R T1Ś
13 T2R T3R T4R T5R T1Ś T2Ś
14 T3R T4R T5R T1Ś T2Ś T3Ś
15 T4R T5R T1Ś T2Ś T3Ś T4Ś
16 T5R T1Ś T2Ś T3Ś T4Ś T5Ś
17 T1Ś T2Ś T3Ś T4Ś T5Ś T1B
18 T2Ś T3Ś T4Ś T5Ś T1B T2B
19 T3Ś T4Ś T5Ś T1B T2B T3B
20 T4Ś T5Ś T1B T2B T3B T4B


© copyright by Parafia Redemptor Hominis