Strona główna

Róża Różańcowa


Intencje papieskie na maj'2020
Za ewangelizację: Za diakonów, aby wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiaj±cym znakiem dla całego Ko¶cioła.
Papieskie intencje modlitewne na rok 2020
Uwaga: Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 r. coroczna lista intencji zawiera jedn± intencję (ogóln± lub ewangelizacyjn±) w każdym miesi±cu. Druga intencja ogłaszana będzie na bież±co, w zwi±zku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.

Zmiana tajemnic


Róża I


TnR - Tajemnica n-ta Radosna
Tn¦ - Tajemnica n-ta ¦wiatła
TnB - Tajemnica n-ta Bolesna
TnC - Tajemnica n-ta Chwalebna

Lp Imię, N. 06.2020 07.2020 08.2020 09.2020 10.2020 11.2020
1 Beata G. T3B T4B T5B T1C T2C T3C
2 Janina S. T4B T5B T1C T2C T3C T4C
3 Katarzyna W. T5B T1C T2C T3C T4C T5C
4 Anna K. T1C T2C T3C T4C T5C T1R
5 Janina K. T2C T3C T4C T5C T1R T2R
6 Jacek K. T3C T4C T5C T1R T2R T3R
7 Ligia D. T4C T5C T1R T2R T3R T4R
8 Antoni ¦. T5C T1R T2R T3R T4R T5R
9 Anna G. T1R T2R T3R T4R T5R T1¦
10 Beata M. T2R T3R T4R T5R T1¦ T2¦
11 Barbara ¦. T3R T4R T5R T1¦ T2¦ T3¦
12 Cecylia B. T4R T5R T1¦ T2¦ T3¦ T4¦
13 Janusz D. T5R T1¦ T2¦ T3¦ T4¦ T5¦
14 Zofia D. T1¦ T2¦ T3¦ T4¦ T5¦ T1B
15 Ewa B. T2¦ T3¦ T4¦ T5¦ T1B T2B
16 Elżbieta K. T3¦ T4¦ T5¦ T1B T2B T3B
17 Halina L. T4¦ T5¦ T1B T2B T3B T4B
18 Jerzy K. T5¦ T1B T2B T3B T4B T5B
19 Maria B. T1B T2B T3B T4B T5B T1C
20 Magdalena K. T2B T3B T4B T5B T1C T2CRóża II


TnR - Tajemnica n-ta Radosna
Tn¦ - Tajemnica n-ta ¦wiatła
TnB - Tajemnica n-ta Bolesna
TnC - Tajemnica n-ta Chwalebna

Lp Imię, N. 06.2020 07.2020 08.2020 09.2020 10.2020 11.2020
1 T2B T3B T4B T5B T1C T2C
2 Aniela K. T3B T4B T5B T1C T2C T3C
3 T4B T5B T1C T2C T3C T4C
4 T5B T1C T2C T3C T4C T5C
5 T1C T2C T3C T4C T5C T1R
6 T2C T3C T4C T5C T1R T2R
7 T3C T4C T5C T1R T2R T3R
8 T4C T5C T1R T2R T3R T4R
9 T5C T1R T2R T3R T4R T5R
10 T1R T2R T3R T4R T5R T1¦
11 T2R T3R T4R T5R T1¦ T2¦
12 T3R T4R T5R T1¦ T2¦ T3¦
13 T4R T5R T1¦ T2¦ T3¦ T4¦
14 T5R T1¦ T2¦ T3¦ T4¦ T5¦
15 T1¦ T2¦ T3¦ T4¦ T5¦ T1B
16 T2¦ T3¦ T4¦ T5¦ T1B T2B
17 T3¦ T4¦ T5¦ T1B T2B T3B
18 T4¦ T5¦ T1B T2B T3B T4B
19 T5¦ T1B T2B T3B T4B T5B
20 Marta K. T1B T2B T3B T4B T5B T1C


© copyright by Parafia Redemptor Hominis