Strona główna

Róża Różańcowa


Intencje papieskie na paĽdziernik'2018
Intencja ogólna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne w¶ród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie maj± głosu.
Papieskie intencje modlitewne na rok 2018
Uwaga: Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 r. coroczna lista intencji zawiera jedn± intencję (ogóln± lub ewangelizacyjn±) w każdym miesi±cu. Druga intencja ogłaszana będzie na bież±co, w zwi±zku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.

Zmiana tajemnic

  • O ile nie jest ogłoszone inaczej zmiana tajemnic Różańca jest w pierwsz± ¶rodę miesi±ca po Mszy ¦w.

TnR - Tajemnica n-ta Radosna
Tn¦ - Tajemnica n-ta ¦wiatła
TnB - Tajemnica n-ta Bolesna
TnC - Tajemnica n-ta Chwalebna

Lp Imię, N. 10.2018 11.2018 12.2018 01.2019 02.2019 03.2019
1 Beata G. T3B T4B T5B T1C T2C T3C
2 Janina S. T4B T5B T1C T2C T3C T4C
3 Katarzyna W. T5B T1C T2C T3C T4C T5C
4 Anna K. T1C T2C T3C T4C T5C T1R
5 Janina K. T2C T3C T4C T5C T1R T2R
6 Jacek K. T3C T4C T5C T1R T2R T3R
7 Ligia D. T4C T5C T1R T2R T3R T4R
8 Antoni ¦. T5C T1R T2R T3R T4R T5R
9 Anna G. T1R T2R T3R T4R T5R T1¦
10 Beata M. T2R T3R T4R T5R T1¦ T2¦
11 Barbara ¦. T3R T4R T5R T1¦ T2¦ T3¦
12 Cecylia B. T4R T5R T1¦ T2¦ T3¦ T4¦
13 Janusz D. T5R T1¦ T2¦ T3¦ T4¦ T5¦
14 Zofia D. T1¦ T2¦ T3¦ T4¦ T5¦ T1B
15 Ewa B. T2¦ T3¦ T4¦ T5¦ T1B T2B
16 Elżbieta K. T3¦ T4¦ T5¦ T1B T2B T3B
17 Halina L. T4¦ T5¦ T1B T2B T3B T4B
18 Jerzy K. T5¦ T1B T2B T3B T4B T5B
19 Maria B. T1B T2B T3B T4B T5B T1C
20 Magdalena K. T2B T3B T4B T5B T1C T2C

© copyright by Parafia Redemptor Hominis