Strona główna

Komunikat na II Niedziel Wielkiego Postu, Niedziel "Ad Gentes" 4 marca 2012
Dzie Modlitwy, Postu i Solidarnoci z Misjonarzami

"Daj wiadectwo mioci i pom Kocioowi w krajach misyjnych"

Bracia i Siostry, Przyjaciele Misji!

Przeywamy obecny rok duszpasterski po hasem: "Koci naszym domem". Do tego Domu, przeszo tysic lat temu weszli nasi pradziadowie, stajc si Jego domownikami i "wspuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangeli" (Ef 3, 6). Stao si to za spraw misjonarzy, ktrzy przemierzajc wiat z Dobr Nowin dotarli na nasze ziemie. Rwnie i dzisiaj, dziki powiceniu wielu misjonarzy Ewangelia o Chrystusie dociera do ludzi nieznajcych jeszcze Boga. W t misj goszenia Ewangelii a po krace ziemi zaangaowani s take polscy misjonarze. Jest ich obecnie 2170 pracujcych w 94 rnych krajach wiata. Ale nie tylko na nich spoczywa obowizek goszenia wiatu Ewangelii. My wszyscy powinnimy czu si odpowiedzialni za dziaalno misyjna Kocioa. Moemy to czyni na rne sposoby: idc za Chrystusem, naladujc Go, jako misjonarze i misjonarki, a take poprzez modlitw, ofiarowanie cierpie czy ofiary materialne.
Tegoroczna II Niedziela Wielkiego Postu przeywana jest pod hasem: "Daj wiadectwo mioci i pom Kocioowi w krajach misyjnych". Jest to sposobno, aby solidarnie nasz modlitw i ofiar wesprze Koci w krajach misyjnych. Dlatego ofiary zbierane dzisiaj do puszek bd przeznaczone na finansowanie projektw misyjnych za porednictwem Dziea Pomocy "Ad Gentes" przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Dziki tym ofiarom polscy misjonarze bd mogli kontynuowa goszenie Ewangelii o zbawieniu, budowa kocioy, szkoy, orodki zdrowia i szpitale, formowa katechistw, pomaga potrzebujcym, karmi godnych, leczy chorych, podtrzymywa na duchu strapionych. Tysice dzieci otrzymaj dostp do edukacji. (Szczegw o prowadzonych przez polskich misjonarzy projektach na misjach, mona dowiedzie si na stronie internetowej: www.misje.pl).
Przy tej okazji, chc te przypomnie, e istnieje moliwo caorocznej pomocy misjonarzom i misjonarkom poprzez wysanie SMS-a o treci Misje na numer 72032 (koszt 2, 46 PLN z VAT). SMS-a mona przesa za porednictwem wszystkich operatorw telefonii komrkowej, ktrzy zrezygnowali z wasnych dochodw zwizanych z t akcj. Mona take obj patronatem misyjnym jednego z misjonarzy czy misjonarek. Wicej informacji na ten temat na stronie internetowej www. misje.pl.
Dziki naszemu wiadectwu mioci pomagamy razem z misjonarzami i misjonarkami Kocioowi w krajach misyjnych. Zapalamy wiateko nadziei w sercach wielu ludzi yjcych w biedzie i ubstwie. Wszystkim dobrodziejom razem z polskimi misjonarzami i misjonarkami wyraam wdziczno za dotychczasow duchow i materialn pomoc misjom i zapewniamy o pamici w modlitwie. Za do dalszego wspierania dziea misyjnego Kocioa zachcam Was sowami Benedykta XVI: "nie moemy by spokojni, jeli pomylimy, e po dwch tysicach lat wci s narody, ktre nie znaj Chrystusa i nie syszay jeszcze Jego ordzia zbawienia". Wszystkim darczycom z serca bogosawi: W imi Ojca i Syna, i Ducha witego.

+ Jerzy Mazur SVD
Przewodniczcy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

© copyright by Parafia Redemptor Hominis