Strona główna

Alleluja, Zmartwychwstał Pan
Weselmy się i radujmy

INFORMACJE DLA PARAFIAN


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA I NIEDZIELĘ ADWENTU – 01.12.2019 r.

 1. Rozpoczynamy dziś kolejny Adwent. Wszystkich zapraszamy na Roraty. Msze Roratnie będziemy odprawiać codziennie o 7.00 (prócz niedziel). Dzieci niech przygotują lampiony. W czasie rorat będziemy poznawać osobę Sługi Bożego ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
  Codzienna adoracja Pana Jezusa wystawionego w monstrancji, w dni powszednie tygodnia w Adwencie, będzie się odbywać przed roratami, czyli od g. 6.30, a nie jak dotąd wieczorem.
 2. W liturgii rozpoczętego tygodnia będziemy obchodzić:
   – we wtorek – wsp. św. Franciszka Ksawerego, patrona misji, a także I wtorek - odmówimy Koronkę.
   – we środę – wsp. św. Barbary, a także I środa - po Mszy o18.30 zmiana tajemnic różańca dla Róży.
   – we czwartek – I czwartek - od 6.30 i 18.00 wystawienie Najśw. Sakramentu.
   – w piątek – wsp. św. Mikołaja, a także I piątek. Od 6.30 i 17.00 spowiedź. Od 9.00 odwiedziny chorych. Od 6.30 i 18.00 nabożeństwo do NSPJ z indywidualną adoracja Najśw. Sakramentu.
   – w sobotę – wsp. św. Ambrożego, a także I sobota. Od 6.30 i 18.00 wystawienie Najśw. Sakramentu.
   – w przyszłą niedzielę – podczas Mszy o g. 10.00, dzieciom przygotowującym się do I Komunii poświęcimy medaliki. Obecność obowiązkowa. Po Mszy będzie krótkie spotkanie z rodzicami.
 3. Dziś o godz. 10.00 poświęcimy opłatki. Nasi ministranci i lektorzy, od soboty będą je roznosić do domów parafian wraz z życzeniami i planem kolędy. Przypominamy, że są one roznoszone bezpłatnie. Jednak zgodnie z sugestiami Parafian, Rada Parafialna zwraca się przy tej okazji z prośbą o dobrowolne ofiary, które zostaną przeznaczone na opłaty za elektryczność i ogrzewanie w kościele. Można je wpłacać na konto parafii lub w kopertach na tacę. Prosimy też o zgłaszanie się nowych mieszkańców, szczególnie z nowych osiedli.
 4. Są już do nabycia Świece Wigilijne Caritas. Parafia za małą świecę wpłaca 6 zł na konto Caritas, a za dużą 12 zł. Ofiary złożone ponad to będą przeznaczone na naszą działalność charytatywną.
 5. Dziękujemy za ofiary składane na cele parafii. Składka na tacę w następną niedzielę będzie przeznaczona na cele budowlane w parafii. Rodzina, która kwestowała w ubiegłym tygodniu na wyposażenie mieszkania socjalnego zebrała 7158,80 zł, za co serdecznie dziękują i obiecują modlitwę.
 6. Szkoła prowadzi rekrutację do klas pierwszych. Dokumenty trzeba złożyć do 20 stycznia.
 7. Spotkanie chętnych do działania w Grupie Misyjnej - dziś po Mszy wieczornej, w kaplicy.
 8. Zachęcam do kupowania i czytania prasy religijnej:
  Gość Niedzielny
  Niedziela
  Różaniec
  Głos Ojca Pio
  Mały Gość – dla dzieci
  Promyczek Dobra – dla dzieci
  Mały Promyczek – dla dzieci
  Aniół Stróż – dla dzieci

  PO MSZY 10.00 i 11.30 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE DZIECI

 9. INTENCJE MSZY ŚW.

  Niedziela – 01.12.2019
  – 08.30 – w int. dziękcz. Andrzeja z ok. imienin, o opiekę MB
  – 10.00 – w int. dziękcz. Sebastiana Jędrzejowskiego w dniu urodzin, o potrzebne łaski
  – 11.30 – za parafian, ofiarodawców i dobroczyńców parafii
  – 19.00 – ++ z rodziny Burdyłłów

  Poniedziałek – 02.12
  – 07.00 – o zdrowie i nawrócenie w rodzinie
  – 18.30 – + Maria Gruca
  Wtorek – 03.12
  – 07.00 – + Katarzyna Czepiec
  – 18.30 – + Wojciech Żmuda od brata Tomasza z żoną
  Środa – 04.12
  – 07.00 – + Stanisław Filipowicz
  – 18.30 – ++ zmarli z rodziny Dąbrowskich
  Czwartek – 05.12
  – 07.00 – + Maria Gruca
  – 18.30 – ++ Aleksander Szarek i Adam Baran
  Piątek – 06.12
  – 07.00 – w int. dziękcz. Władysława
  – 18.30 – ++ Kazimiera, Stanisław i córka Maria
  Sobota – 07.12
  – 07.00 – + Maria Gruca
  – 18.30 – w int. Ks. Prałata Mariana Rajchela, z ok. imienin, o łaski i opiekę MB

  Niedziela – 08.12.2019
  – 08.30 – za parafian, ofiarodawców i dobroczyńców parafii
  – 10.00 – + żona Halina i zm. rodzice Stanisław i Stanisława (ona) Lesiakowie
  – 10.00 – + Wiesława (ona) Żurek, od uczniów i rodziców kl. VII naszej szkoły
  – 11.30 – + Zbigniew Słysz, od zakładu pogrzebowego Gabriel, (po Mszy chrzest)
  – 19.00 – + Apolonia

© copyright by Parafia Redemptor Hominis