Strona główna

Alleluja, Zmartwychwstał Pan
Weselmy się i radujmyAKTUALNOŚCI


Czytania na dziś


INFORMACJE BIEŻĄCE
W związku z nowymi obostrzeniami

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE LIMITU 48 OSÓB

PRZEBYWAJĄCYCH W KOŚCIELE.


Można przebywać na zewnątrz kościoła
z zachowaniem dystansu i także w maseczkach.

Równocześnie zachęcamy większość parafian do uczestnictwa w Mszach i nabożeństwach oraz w sakramencie pokuty w naszym kościele parafialnym, przy zachowania obowiązujących wymagań - dystans nie mieszkających wspólnie, zasłanianie nosa i ust, dezynfekcja rąk.

Link do kanału youtube z Mszą św. online w naszym kościele.

Po Mszach św. w niedziele i święta
przez 15 min. będziemy rozdawać Komunię.


INNE INFORMACJE

© copyright by Parafia Redemptor Hominis